homecontact

Steun stichting fikX
fikX probeert met zo min mogelijk subsidie te werken. Steun van donateurs is dus zowel een prettig duwtje in de rug en teken van aanmoediging maar ook hard nodig.

fikX biedt haar engagement en creativiteit als tegenprestatie aan. Op termijn krijgt elke donateur bij een minimale steun van € 50,- een kleine toepassing van het beeldende kunst project Bij mij hangt alles binnen, tot stand gekomen naar aanleiding van briefjes van een dementerende mevrouw (downloaden pdf>>).

U kunt uw bijdrage storten op rek.nr. 39.01.66.375 van de Triodosbank, t.n.v. stichting fikX o.v.v. donatie 2015, uw naam en mailadres (vervang @ door liggend streepje -), zodat wij later contact met u kunnen opnemen.