homecontact

Oprichting van stichting fikX
Stichting fikx is opgericht op 10 februari 2009.
In eerste instantie was fikX vooral opgezet als promotor van filosofische en kunstzinnige benaderingen van het alledaagse zoals dat tot uitdrukking komt in het project 'Bij mij hangt alles binnen' naar aanleiding van bewaarde briefjes van een dementerende mevrouw (download pdf>>).

Bij mij hangt alles binnen
Door deze briefjes geraakt en aangesproken stelden Elsbeth Horneman en Monique Greveling zich vragen over de ontregeling van communicatie door vergeetachtigheid en over het isolement van dementerenden door mogelijke fragmentering van hun (be)leven. Want wat gaat er normaliter allemaal door ons hoofd als we communiceren? Wat begrijpen we daardoor wel of niet? En wat doen we om iemand die juist veel moeite heeft om zich goed uit te drukken, toch te begrijpen? Waar hebben we (nog / altijd / zelden) aandacht voor? Dit leidde tot beelden. Fragmenten van deze beelden, treft u, op verschillende manieren verwerkt, op deze website aan.

Symposium Tekens van Aandacht
Uit het idee voor een door Nederland rondreizende tentoonstelling is iets groters ontstaan. Het idee van fikX is in 2009 geleidelijk aan veranderd en ambitieuzer geworden. En zo vond het eerste symposium onder auspiciën van stichting fikX plaats op 11 juni 2010 in Felix Meritis: Tekens van Aandacht - aandacht in de zorg, voor iedereen die betrokken was bij de gezondheidszorg, van verpleeghuisdirecteur of gezondheidswerker tot organisatieadviseur. Tijdens dit symposium is niet alleen het hoofd aangesproken maar ook de zintuigen. Zo stonden er kruidenpotjes op de tafeltjes, hingen langs de wanden 6 banieren gemaakt naar aanleiding van het project Bij mij hangt alles binnen, was er theater, muziek en een lunch die de zinnen streelde.

Workshop Vol Aandacht
Inmiddels is op aanvraag van één van de bezoekers van het symposium door Elsbeth Horneman en Monique Greveling de workshop Vol Aandacht ontwikkeld die gericht is op bewustwording van aannames en vooronderstellingen in communicatie in de zorg voor dementerenden.

OP de HUID
Door allerlei persoonlijke omstandigheden hebben de activiteiten van fikX een stevige onderbreking gekend, maar 2015 start met de presentatie van een nieuw project. Stichting fikX keert terug naar haar oorspronkelijke idee met het onder haar hoede nemen van het project OP de HUID - een duocolumn in beeld en woord. Hopelijk zullen veel kijklezers OP de HUID weten te vinden.

Toekomst
Er liggen plannen voor een volgend symposium als tweede deel van de serie Tekens van Aandacht. Uitvoering hangt af van financieringsmogelijkheden.